سهم گلچین
1401/06/02
07:36
❇️اینفوگرافی: سهم منابع مختلف انرژی در اروپا چقدر تغییر کرده است؟ 🔷اخبار نفت: این نمودار، تقسیمی از عرضه انرژی اروپا را تا سال ۲۰۲۲ نشان می دهد. ...

❇️اینفوگرافی: سهم منابع مختلف انرژی در اروپا چقدر تغییر کرده است؟🔷اخبار نفت: این نمودار، تقسیمی از عرضه انرژی اروپا را تا سال ۲۰۲۲ نشان می دهد. در حالی که اروپا به دنبال تامین منابع انرژی جایگزین برای گاز روسیه با توجه به جنگ در اوکراین است، خشکسالی به تهدید جدیدی برای امنیت انرژی اروپا تبدیل شده است. در ایتالیا، رودخانه پو دو متر از سطح نرمال پایین‌تر آمده و شاهد خشک شدن شالیزارهای برنج هستیم. رودخانه راین آلمان به قدری کم عمق شده که کشتی های باری نمی توانند با بار کامل از آن عبور کنند.🔷 تولید انرژی اروپا نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. همانطور که نمودار نشان می دهد، سهم برق آبی نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که تا حدی به دلیل خشک شدن مخازن برق آبی در کشورهایی مانند ایتالیا، صربستان و مونته نگرو است. سهم انرژی هسته‌ای هم ۱۲ درصد کاهش داشته اما سهم گاز ۴ درصد، سهم نفت ۱۱ درصد، سهم باد ۱۶ درصد و سهم انرژی خورشیدی ۲۳ درصد افزایش یافته است.//اخبار نفتانتهای خبر

0
0