تحلیل برای سود
1399/09/22
23:57
با مصوبه شورای عالی ریسک سهام عدالت کاهش پیدا کرد ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام باید به #سهام_عدالت اختصاص یابد

با مصوبه شورای عالی ریسک سهام عدالت کاهش پیدا کرد۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام باید به #سهام_عدالت اختصاص یابد

انتهای خبر

0
0