نوآوران امین
1400/04/28
13:05
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر(#تاتمس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 207 درصدی د...

کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر(#تاتمس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۰۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۱,۷۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۶۶,۸۴۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۶۴ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۱۶۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0