کدال۳۶۰
1399/08/18
08:29
#غپینو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت صنعتی پارس مینو ...

#غپینو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت صنعتی پارس مینو
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۰۸:۲۹:۵۱ (۶۸۹۹۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0