بورس۲۴
1401/02/26
15:06
انعقاد قراردادی جدید در حفاری

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت حفاری شمال اعلام نمود قراردادی جدید منعقد کرده است.

انعقاد قراردادی جدید در حفاری

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حفاری شمال اعلام نمود قراردادی جدید به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان منعقد کرده است.


موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات سیمانکاری هشت حلقه چاه حفاری در چاههای اکتشافی مدیریت اکتشاف مربوط به دو دستگاه دکل حفاری به همراه تجهیزات ، لوازم ،ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز و به صورتcall out services می باشد .


ح
انتهای خبر

0
0