بتاسهم
1401/06/02
14:08
مجوز افزایش سرمایه 4 درصدی #قنیشا از محل طالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

مجوز افزایش سرمایه ۴ درصدی #قنیشا از محل طالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.


انتهای خبر

0
0