نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/18
08:44
#نبض_بازار کل بازار در صف های #فروش در همون پیش گشایش بازار..

#نبض_بازارکل بازار در صف های #فروش در همون پیش گشایش بازار..انتهای خبر

0
0