کدال۳۶۰
1399/09/19
13:25
#گکیش آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/06/31(اصلاحیه) شرکت مجتمع های توریستی و ر...

#گکیش


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۹-۱۹ ۱۳:۲۴:۴۶ (۷۰۱۳۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0