نوآوران امین
1401/06/01
14:58
خوراک دام پارس(#غدام) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 83 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 م...

خوراک دام پارس(#غدام)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۸۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۸۶,۱۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۵۲۳,۵۶۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۹۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۶۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0