بورس۲۴
1400/08/10
18:08
نرخ فروش مواد اولیه «خلیبل» افزایش یافت

به گازرش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مالیبل سایپا اعلام نمود نرخ فروش انواع قراضه ذوبی افزایش یافته است.

انتهای خبر

0
0