کدال۳۶۰
1400/05/27
15:09
#سابیک صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ابیک ▪️ شرکت سیمان ابیک در دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 به ازا...

#سابیک


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ابیک
▪️ شرکت سیمان ابیک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۷۱۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸۹٪ افزایش داشته است.▪️ «سابیک» با سرمایه ثبت شده ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۹۶۰,۲۷۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۵-۲۷ ۱۵:۰۹:۵۱ (۷۸۳۶۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0