بتاسهم
1399/09/17
17:27
خروج حقیقی ها از صندوق های ETF با درآمد ثابت برای شانزدهمین روز متوالی امروز شاهد خروج 313 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با در...

خروج حقیقی ها از صندوق های ETF با درآمد ثابت برای شانزدهمین روز متوالی امروز شاهد خروج ۳۱۳ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0