نوآوران امین
1399/09/04
17:48
تجارت الکترونیک پارسیان (#رتاپ) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسا...

تجارت الکترونیک پارسیان (#رتاپ)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰، ۱۵ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۷ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۱,۷۱۹,۱۸۸ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۹۸۵,۰۵۷ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۱,۹۳۲,۸۲۰ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۱۳,۷۵۳,۴۹۷ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0