بتاسهم
1400/09/07
14:36
شفاف سازی در #شلیا در خصوص شروع عملیات بازسازی کوره تولید الیاف به استحضار می رساند با تلاش بی وقفه پرسنل و بدون استفاده از مشاوران و پیمانکاران ...

شفاف سازی در #شلیا در خصوص شروع عملیات بازسازی کوره تولید الیاف به استحضار می رساند با تلاش بی وقفه پرسنل و بدون استفاده از مشاوران و پیمانکاران خارجی در مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ با تعداد ۷ عدد بوشینگ از ۸ بوشینگ کوره تولید الیاف با موفقیت به بهره برداری رسید و الیاف تولیدی جهت تولید تیشو مورد استفاده قرار خواهد گرفت . لازم به توضیح است با توجه به اینکه قطعات و لوازم مود نیاز از جمله ترموکوبلها و بوشینگها و سایر قطعات راه اندازی کوره می بایست از کشور آلمان منتقل می گردیده و به لحاظ تحریم های موجود این مهم با تاخیر صورت گرفته است ، که موجب تاخیر در بهره برداری پروژه گردید . براساس هماهنگی های انجام شده با طرف خارجی پیش بینی می شود که بوشینگ هشتم جهت قرار گرفتن در مدار طی هفته آینده به کارخانه وارد شود و راندمان تولید به شرایط نرمال خود برسد . مراتب جهت استحضار آن سازمان محترم و همچنین سهامداران محترم شرکت خدمتتان ارائه گردید به پیوست گزارش تفصیلی مدیریت محترم کارخانه جهت استحضار از مراحل بازسازی خدمتتان ایفاد می گردد .


انتهای خبر

0
0