کدال۳۶۰
1400/12/25
13:55
#قشهد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت شهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 475,555 میلیون ریال از محصولات ...

#قشهد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت شهد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۴۷۵,۵۵۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۵٪ کاهش داشته است.▪️«قشهد» با سرمایه ثبت شده ۶۹۴,۸۳۲ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۶,۵۲۵,۳۰۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۳:۵۵:۰۰ (۸۶۳۷۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0