کامودیتی Commodities
1401/02/30
23:30
#سنگ_آهن رو به بالا... موجودی انبارهای چین برای یازدهمین هفته متوالی نزولی است ... قیمتها ناشی از گسترش #کرونا در چین در کف بوده و با اتمام محدود...

#سنگ_آهن رو به بالا...موجودی انبارهای چین برای یازدهمین هفته متوالی نزولی است ... قیمتها ناشی از گسترش #کرونا در چین در کف بوده و با اتمام محدودیتها، رشد مطلوب خواهد کردشاخص قیمت سنگ آهن این هفته صعودی بود و در بورس سنگاپور ۵.۷٪+ رشد هفتگی داشته و به ۱۳۴.۳$ در هر تن رسیده استانتظار میرود قیمت #فولاد نیز در هفته آتی روندی صعودی طی کند ... دولت #چین در روز جمعه اقدام به کاهش #بهره بانکی با هدف تحریم اقتصاد کرده است


@Commoditiesانتهای خبر

0
0