نوآوران امین
1399/08/11
18:02
گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز(#وتجارت31 #تابعه #وتجارت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (...

گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز(#وتجارت۳۱ #تابعه #وتجارت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز)✅ افزایش ۶۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۰۰,۵۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۱۱,۲۹۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۳۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۱۰۴۵۴۰۰۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0