حامیان بورس ایران
1400/05/27
19:42
#خساپا ( لیدر گروه خودرویی) به خط افقی ترسیم شده و فلشهای سبز و قرمز خوب دقت کنید خساپا با حجم های زیاد و نسبتهای خوب معاملاتی در حال عبور از مقا...

#خساپا ( لیدر گروه خودرویی)به خط افقی ترسیم شده و فلشهای سبز و قرمز خوب دقت کنیدخساپا با حجم های زیاد و نسبتهای خوب معاملاتی در حال عبور از مقاومت استاتیکی ۲۰۴ تومن هست ( فلش زرد)✅ در هفته جدید مسیر #رشد سهم هموار خواهد شد.انتهای خبر

0
0