کارگزاری آبان
1401/06/02
15:53
📊#ثپردیس اطلاعیه 1401/06/02 *سرمایه گذاری مسکن پردیس* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ...

📊#ثپردیس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲


*سرمایه گذاری مسکن پردیس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


موضوع مناقصه اعلام نتیجه: برگزاری مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای سفت کاری بلوک های E و F پروژه مسکونی باران ۱


تاریخ برگزاری مناقصه:۱۴۰۱/۰۵/۰۵


نتایج برگزاری مناقصه:به علت عدم تسلیم تضامین مورد نظر (مطابق اسناد مناقصه)، مناقصه مذکور تجدید می گردد.
انتهای خبر

0
0