اسمارت بورس
1399/08/22
15:34
#کلوند قیمت به خط روند نزدیک شده و واکنش نشان داده , به نظر در میان مدت آهسته به سمت ۳۷۰۰ تومان حرکت خواهد کرد🎯 ⚡️✅

#کلوند


قیمت به خط روند نزدیک شده و واکنش نشان داده , به نظر در میان مدت آهسته به سمت ۳۷۰۰ تومان حرکت خواهد کرد🎯⚡️✅انتهای خبر

0
0