کدال۳۶۰
1401/03/11
09:55
#فنورد اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت نورد و توليد قطعا...

#فنورد


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی - نماد: فنورد۱۴۰۱-۰۳-۱۱ ۰۹:۵۶:۰۷ (۸۹۲۱۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0