محسن حسنلو
1399/08/21
11:45
#نسبت 💢 نسبت #شاخص_پالایشی به شاخص شیمیایی 💢 در نسبت فوق شاخص پالایشگاهی به شاخص محصولات شیمیایی به محدود حمایتی خود رسیده است.و انتظار می رود پ...

#نسبت💢 نسبت #شاخص_پالایشی به شاخص شیمیایی 💢در نسبت فوق شاخص پالایشگاهی به شاخص محصولات شیمیایی به محدود حمایتی خود رسیده است.و انتظار می رود پایشگاهی ها نسبت به محصولات شیمیایی رشد بهتری داشته باشند.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0