دنیای اقتصاد
1400/05/24
13:00
پنج ضلعی فروپاشی افغانستان ❓چه چیزی باعث پیشروی سریع طالبان و فروریختن ارتش شد؟ 💢 چگونگی پیشروی سریع طالبان و فروپاشی ناگهانی ارتش افغانستان این ...

پنج ضلعی فروپاشی افغانستان❓چه چیزی باعث پیشروی سریع طالبان و فروریختن ارتش شد؟💢 چگونگی پیشروی سریع طالبان و فروپاشی ناگهانی ارتش افغانستان این روزها ذهن بیشتر تحلیلگران را به خود جلب کرده است. به نظر می‌رسد ۵عامل ساختار دولت، فساد، اراده طالبان تحت لوای مقاومت در برابر اشغالگران، ناروشن بودن استراتژی آمریکا و همین‌طور ناکامی این کشور در نهادسازی و سرانجام حمایت پاکستان مهم‌ترین نقش را در این پیشروی سریع ایفا کرده است.💢 پیشروی‌های سریع طالبان در افغانستان طی هفته‌ها و روزهای اخیر (به‌ویژه از جمعه ۱۵مرداد تا جمعه ۲۲مردادماه که موجب تسخیر ۱۸ ولایت به دست طالبان شد) پرسش‌های بسیاری را برانگیخته که دلیل این پیشروی سریع چیست؟ برخی ریشه بحران را در داخل افغانستان می‌جویند و برخی انگشت اتهام را به خارج نشانه می‌روند.💢 اما برای دستیابی به یک تحلیل روشن باید مجموع عوامل را در یک «بسته» و در کنار هم دید تا بتوان تحلیلی نزدیک به واقعیت ارائه داد. در زیر به مجموعه‌ای از دلایل اشاره می‌شود که سبب‌ساز پیشروی سریع طالبان و فروپاشی سریع ارتش و آچمز شدن دولت مستقر در کابل شده است...👇کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/t۳۳۷۳۷

انتهای خبر

0
0