آواتحلیل
1400/09/07
21:15
#بررسی_گزارش_کدال #افق ✅ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش در آبان 1889 میلیارد تومان فروش داشته که حدود 1 درصد نسبت به مهر کاهش داشته است. فروش...

#بررسی_گزارش_کدال #افق✅ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش در آبان ۱۸۸۹ میلیارد تومان فروش داشته که حدود ۱ درصد نسبت به مهر کاهش داشته است. فروش شرکت در مقایسه با متوسط هفت ماه گذشته ۶ درصد رشد نشان می دهد.✅ شرکت در آبان ۵۷ میلیون عدد اقلام خوراکی فروخته است که تفاوت چندانی با ماه گذشته ندارد. نرخ فروش این دسته از محصولات ۲ درصد نسبت به مهرماه و ۹ درصد نسبت به متوسط هفت ماه رشد داشته است.✅ شرکت در این ماه بیش از ۲۷ میلیون عدد اقلام پروتئینی فروخته که ۶ درصد کمتر از مقدار فروش مهر ماه و ۱۳ درصد کمتر از متوسط هفت ماه است. نرخ این دسته از محصولات ۶ درصد بالاتر از مهر و ۳۰ درصد بالاتر از متوسط هفت ماهه گزارش شده است.✅ در مجموع هشت ماه شرکت ۱۴۳۵۳ میلیارد تومان فروش داشته که ۵۸ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.📉 آخرین قیمت سهم ۴۳۵۰ تومان است و در یک ماه گذشته ۶ درصد کاهش یافته است...انتهای خبر

0
0