بتاسهم
1399/09/06
05:17
#سیستم در ابان 218 میلیارد ریال درامد داشته و به فروش جمعا 8 ماهه 1427 میلیارد ریال رسیده کل عدد فروش سال قبل 1489 میلیاردریال بود

#سیستم در ابان ۲۱۸ میلیارد ریال درامد داشته و به فروش جمعا ۸ ماهه ۱۴۲۷ میلیارد ریال رسیده کل عدد فروش سال قبل ۱۴۸۹ میلیاردریال بود


انتهای خبر

0
0