آتی کالا
1400/07/19
10:14
ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورس دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ 🟩 نگین زرین ۴۷۰ کیلو خروج 🟩 نگین سحرخیز ۲۹ کیلو خروج 📌برآیند کلی = ۴۹۹ کیلو خروج ...

ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورسدوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
🟩 نگین زرین ۴۷۰ کیلو خروج


🟩 نگین سحرخیز ۲۹ کیلو خروج
📌برآیند کلی = ۴۹۹ کیلو خروج
https://t.me/Atikalapublicانتهای خبر

0
0