آواتحلیل
1399/09/23
12:00
#فملی #بورس_کالا ۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۱۹۶۳۴۰ تومان عرضه و ۴۰۰ تن آن با همان قیمت رقابت شد.

#فملی


#بورس_کالا


۴۰۰۰ تن مس کاتدی با قیمت ۱۹۶۳۴۰ تومان عرضه و ۴۰۰ تن آن با همان قیمت رقابت شد.انتهای خبر

0
0