کدال۳۶۰
1401/02/24
18:33
#قتربت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/04/31 شرکت ...

#قتربت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شرکت قند تربت حیدریه
۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۸:۳۴:۵۱ (۸۸۱۰۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0