بورس امروز
1399/08/11
20:02
‌‌❇ ۳۸.۲ میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی ۷ ماهه 🔹رئیس کل گمرک خبر داد: ارزش تجارت خارجی در این مدت به ۳۸.۲ میلیارد دلار رسید. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ ۳۸.۲ میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی ۷ ماهه🔹رییس کل گمرک خبر داد: ارزش تجارت خارجی در این مدت به ۳۸.۲ میلیارد دلار رسید.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0