آواتحلیل
1399/10/06
14:00
#بررسی_گزارش_کدال #مارون 📌 در ادامه روند فروش مناسب ماه گذشته، فروش شرکت در آذر با ثبت رکوردی جدید به 2078 میلیارد تومان رسیده است. جمع فروش نه ما...

#بررسی_گزارش_کدال #مارون📌 در ادامه روند فروش مناسب ماه گذشته، فروش شرکت در آذر با ثبت رکوردی جدید به ۲۰۷۸ میلیارد تومان رسیده است. جمع فروش نه ماهه ۱۲۸۳۲ میلیارد تومان شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۸۵۵۸ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0