بورس۲۴
1400/03/10
12:07
داروسازی دانا از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت داروسازی دانا در مدت ۲ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی دانا در مدت ۲ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


انتهای خبر

0
0