سهم گلچین
1399/09/30
09:19
وقفه معاملاتي نمادهای #غبهنوش و #دانا به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

وقفه معاملاتی نمادهای #غبهنوش و #دانا به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت


انتهای خبر

0
0