حسین زمانی
1399/08/19
23:10
دزهراوی روزانه : واکنش مثبت به حمایت استاتیک و محدوده ابر کومو همراه با واگرایی مثبت و حجم نسبتا بالای معاملات .

دزهراوی روزانه : واکنش مثبت به حمایت استاتیک و محدوده ابر کومو همراه با واگرایی مثبت و حجم نسبتا بالای معاملات .انتهای خبر

0
0