بولتن اقتصادی
1399/10/29
10:03
احتمال افزایش وام ازدواج تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان 🔹 رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت که پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق...

احتمال افزایش وام ازدواج تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان🔹 رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت که پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق برای افزایش وام ازدواج تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین مطرح شده است.

انتهای خبر

0
0