کدال۳۶۰
1401/05/30
21:09
#سیلام اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ایلام ▪️ شرکت سیمان ایلام در دوره ...

#سیلام


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ایلام
▪️ شرکت سیمان ایلام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به ازای هر سهم ۵۲۲ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶,۰۰۰٪ افزایش داشته است▪️ «سیلام» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مبلغ ۶۳۲,۷۷۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۶۳۲,۷۷۸ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹,۰۳۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۲۱:۰۹:۵۵ (۹۲۵۱۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0