موج مثبت Positive Wave
1400/04/13
00:01
کسری بودجه بزرگ دولت در سال ۱۴۰۰ در صورت عدم مهار شدن می تواند موتور خلق نقدینگی در اقتصاد را که اکنون روشن است به نهایت قدرت خود برساند! در این صو...

کسری بودجه بزرگ دولت در سال ۱۴۰۰ در صورت عدم مهار شدن می تواند موتور خلق نقدینگی در اقتصاد را که اکنون روشن است به نهایت قدرت خود برساند! در این صورت ارقام تورم ۴۶ درصدی کنونی ، می تواند یک آرزو باشد! نگرانی از بابت افزایش بی رویه حجم نقدینگی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، می تواند پارامترهای بنیادین اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و یا نرخ ارز را با تکانه های اساسی همراه سازد!


www.meyarco.irانتهای خبر

0
0