کارگزاری آبان
1399/09/05
12:42
📊#ثاباد اطلاعیه 99/09/05 *مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سا...

📊#ثاباد


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۰۵


*مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0