کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/24
09:01
ارزش صف های خرید در محدوده 2500 میلیارد تومان است

ارزش صف های خرید در محدوده ۲۵۰۰ میلیارد تومان است


انتهای خبر

0
0