کدال۳۶۰
1401/02/21
00:10
#فروژ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 1,8...

#فروژ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱,۸۰۲,۳۰۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۱٪ کاهش داشته است.▪️«فروژ» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۶,۷۰۲,۵۳۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۰۰:۱۰:۵۴ (۸۷۹۸۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0