ایبنا
1399/11/14
12:54
📊 پایان معاملات بورس در روز سه شنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ با افت ۲۸۲۳۷ واحدی شاخص کل

📊 پایان معاملات بورس در روز سه شنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ با افت ۲۸۲۳۷ واحدی شاخص کلانتهای خبر

0
0