بورس۲۴
1401/04/04
16:03
ارزیابی وضعیت فروش ۳ ماهه در «زملارد»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۷۷ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

ارزیابی وضعیت فروش 3 ماهه در «زملارد»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در مدت ۳ ماهه منتهی به خرداد حدود ۷۷ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. در خرداد ماه موفق به ثبت فروش ۳۲ میلیارد تومانی شد.


زملاردزملارد
انتهای خبر

0
0