نوسانگیر بازار سرمایه
1401/02/26
11:45
✳️ #رانفور به رنج مثبت رسید + 1.6% قدرت خریدار : 0.77 برابر فروشنده سرانه خرید حقیقی : 14 میلیون تومان ✅ @Navasani

✳️ #رانفور به رنج مثبت رسید + ۱.۶٪قدرت خریدار : ۰.۷۷ برابر فروشندهسرانه خرید حقیقی : ۱۴ میلیون تومان✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0