ایبنا
1399/08/18
12:41
🔻دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 🔹سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت های جهان که از سوی مردم آمریکا هم بالاخره با مخالفت روبرو شد...

🔻دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:🔹سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت های جهان که از سوی مردم آمریکا هم بالاخره با مخالفت روبرو شد🔹 دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته استفاده کند🔹ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می داند🔹 مقاومت قهرمانانه ملت ایران اثبات کرد که سیاست فشار حداکثری محکوم به شکست است🔹 امیدواریم در سایه همکاری و هم افزایی ایران و همسایگان، شاهد ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه باشیم🔹 سیاست حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور با قوت دنبال می شود🔹رییس جمهور با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: سیاست پرآسیب و نادرست دولت امریکا در سه سال اخیر، نه تنها توسط مردم سراسر جهان تقبیح شد، بلکه در انتخابات اخیر از سوی مردم این کشور نیز با مخالفت روبرو شد.
انتهای خبر

0
0