اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/17
17:02
#وتوس آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1399/09/27 ساعت...

#وتوس


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۰۹:۰۰⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0