نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/01/08
10:03
#وسینا روی خط روند صعودی بلند مدت هدف اول 530 پولبک به سقف کانال صعودی شکسته شده واگرایی مثبت حمایت استاتیک و داینامیک

#وسینا روی خط روند صعودی بلند مدت هدف اول ۵۳۰ پولبک به سقف کانال صعودی شکسته شده واگرایی مثبت حمایت استاتیک و داینامیکانتهای خبر

0
0