کارگزاری آبان
1401/03/04
13:54
📊#وسپهر اطلاعیه 1401/03/04 *سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات* آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی ...

📊#وسپهر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴


*سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات*


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲


در شهر تهران به آدرس خیابان ولیدر استان تهران ،شهر تهران به آدرس اتوبان شهید صیاد شیرازی، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، خیابان مفتوحی شرقی پلاک ۳۸ مجموعه فرهنگی بانک صادرات ایران
انتهای خبر

0
0