کدال۳۶۰
1401/02/27
12:59
#دتولید #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29...

#دتولید


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی تولید دارو
۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۱۳:۰۰:۰۲ (۸۸۲۳۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0