نوآوران امین
1401/05/31
11:03
لیزینگ صنعت و معدن(#ولصنم) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 51 درصدی درآمد حاصل از ع...

لیزینگ صنعت و معدن(#ولصنم)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵۱ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۳۲,۸۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۶۵۴,۴۶۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۳۲۳ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۷۴۴۸۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۹۰۹۶۴ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0