نوآوران امین
1401/06/01
08:00
ند پرایس، تلویحا احیای برجام را تایید کرد؟ خبرنگار وال استریت ژورنال: 🔹 لحن خوشبینانه وزارت خارجه امریکا (برای اولین بار در طول مذاکرات) نشان از ...

ند پرایس، تلویحا احیای برجام را تایید کرد؟خبرنگار وال استریت ژورنال:🔹 لحن خوشبینانه وزارت خارجه امریکا (برای اولین بار در طول مذاکرات) نشان از قریب الوقوع بودن احیای برجام می‌دهد.🔹اگر آمریکا قصد دبه کردن داشت، نیازی به ارائه چنین پاسخ ها و ادبیاتی نداشت.🔹در واقع حالا عدم موافقت امریکا با طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا و پاسخ ایران، با هزینه سنگین سیاسی برای آنها همراه خواهد بود.

انتهای خبر

0
0