صدای بورس
1401/05/31
15:13
من فكر ميكنم رانتي،خبري،چيزي دارند👌 پيش بيني بازار امروزش واقعا حيرت انگيز بود. بريد خودتون ببينيد 👇👇👇👇👇 https://t.me/CandeleSabz https://t.me/Can...

من فکر میکنم رانتی،خبری،چیزی دارند👌 پیش بینی بازار امروزش واقعا حیرت انگیز بود. برید خودتون ببینید 👇👇👇👇👇https://t.me/CandeleSabz https://t.me/CandeleSabz

انتهای خبر

0
0